Dhonkni Lyrics - Dark 7 White | Nupur Pant & Saurabh Kalsi
Chaap Tilak Lyrics - Dark 7 White | Nakash Aziz